De voordelen van een vertaalgeheugen bij technisch vertalen

Veel technische vertalers en vertaalbureaus maken gebruik van ICT-hulpmiddelen bij het technisch vertalen. Denk hierbij aan vertaalgeheugens en terminologische databases. Maar wat zijn de voordelen van het gebruik van ICT-hulpmiddelen bij het vertalen?

Database met vertaalde zinnen

In de praktijk wordt een vertaalgeheugen voornamelijk gebruikt in combinatie met een geautomatiseerd vertaalsysteem of een CAT-tool (computer-aided technology). Een vertaalgeheugen is in feite een database dat uit zinnen bestaat in zowel de bron- als de doeltaal die al vertaald zijn. Daarnaast worden andere gegevens opgeslagen waaronder informatie over de vertaling, de naam van de vertaler, enzovoort.

Herhalingspercentage

Op het moment dat een technisch vertaler een tekst aan het vertalen is, zoekt het programma in het vertaalgeheugen of een zin al eens eerder is vertaald. Zo ja, dan wordt de eerder vertaalde zin opnieuw gebruikt in de nieuwe tekst. Een zeer handig hulpmiddel voor vele vertalers. Maar het wordt nog handiger. Naast het feit dat er gezocht wordt naar exacte overeenkomsten, zal het programma ook een match geven voor een nieuw te vertalen zin die sterk overeenkomt met een eerder vertaalde zin. Het handige hiervan is dat de vertaler de eerdere vertaling alleen nog maar hoeft te redigeren en geheel opnieuw vertalen dus niet nodig is.

Eerdere vertalingen als uitgangspunt

Een andere handigheid van een vertaalgeheugen is dat het systeem het exacte aantal woorden van een te vertalen tekst kan tellen. Vaak komt het namelijk voor dat er een bepaalde herhalingsgraad in een tekst zit. Het zou zonde zijn om deze zinnen of zinsdelen telkens opnieuw te moeten vertalen. Het vertaalsysteem geeft het aantal woorden in zinnen weer die herhaald worden.

Wat zijn de voordelen van een vertaalgeheugen?

Het doel van een vertaalgeheugen is om het technisch vertaalwerk te vergemakkelijken en te uniformeren. De voordelen op een rijtje:

  • Tijdbesparing
    De inzet van een vertaalgeheugen kan de technisch vertaler behoorlijk wat tijd besparen. Hoe meer zinnen er in een eerdere vertaling al vertaald zijn, hoe sneller de vertaling kan worden opgeleverd.
  • Uniformiteit
    Zoals hierboven al aangegeven is het doel van een vertaalgeheugen om te uniformeren. Wanneer er bijvoorbeeld meerdere vertalers voor dezelfde klant of hetzelfde project werken, kan men zinnen die eerder vertaald zijn op exact dezelfde wijze opnieuw vertalen bij updates of nieuwe versies van het document. Op deze manier voorkom je dat hetzelfde woord op verschillende manieren vertaald wordt in een tekst.
  • Kostenbesparing
    Aangezien het vertaalsysteem precies aangeeft hoe hoog het herhalingspercentage is, kan het vertaalbureau een lagere prijs bieden aan de klant voor het te vertalen technische document omdat er minder woorden vertaald hoeven te worden.

Uniek vertaalgeheugen: Eureka-module

Ook bij Buro Technische Vertalers wordt er gewerkt volgens een vertaalgeheugen: de unieke Eureka-module. Opdrachtgevers kunnen bronteksten en eerdere vertalingen uploaden in het systeem waarna er een klantspecifiek vertaalgeheugen wordt aangemaakt. Bij iedere volgende vertaalopdracht wordt dit geheugen ingezet om een kwalitatief betere vertaling te kunnen leveren en de consistentie van terminologie in alle documenten te kunnen waarborgen.

Ook de vertaalsoftware van Trados® is onderdeel van de werkwijze van Buro Technische Vertalers. Deze software maakt het mogelijk om grote hoeveelheden tekst sneller te kunnen vertalen. Kijk hier voor meer informatie over onze werkwijze of vraag direct een vrijblijvende offerte aan voor uw technische vertaling.

Fotocredit: Tyseo

Top