Veiligheid voorop: waarom veiligheidsvoorschriften vertalen zo belangrijk is

Elk bedrijf beschikt over bepaalde belangrijke informatie waar de werknemer van op de hoogte moet zijn. Gepresenteerd op een heldere en duidelijke manier zodat iedereen het begrijpt. Denk aan de naleving van voorschriften bij het gebruik van hulpmiddelen zoals technische machines. Maar ook het bedrijfsnoodplan: alle werknemers binnen een bedrijf moeten op de hoogte zijn van dit interne noodplan. Zijn er anderstalige werknemers werkzaam binnen de organisatie? Zet veiligheid voorop en zorg ervoor dat veiligheidsdocumenten vertaald worden.

Vanuit juridisch oogpunt zal er in een rechtzaak bij een bedrijfsongeval gevraagd worden of de veiligheidsdocumenten beschikbaar zijn gesteld aan werknemers voordat het ongeval plaatsvond. Bescherm niet alleen je medewerkers maar ook je bedrijf door veiligheidsvoorschriften en andere relevante documenten beschikbaar te stellen in de talen van al je medewerkers.

Welke veiligheidsdocumenten laat je vertalen?

Elke organisatie moet vaststellen welke veiligheidsdocumenten er precies onderdeel gaan uitmaken van het vertaalproces. We geven je enkele punten die je kunnen helpen bij het maken van een keuze:

  • Wat zijn de belangrijkste boodschappen die je wilt overbrengen?
  • Wat zijn de voornaamste risico’s?
  • Welke activiteiten en taken moeten de werknemers uitvoeren?
  • Wat zijn de gevaren?
  • Wat zijn mogelijke risico’s voor bezoekers, gasten en klanten?

Hoe communiceer je veiligheidsvoorschriften?

Naast de standaard veiligheidsdocumenten zijn er ook andere manieren om belangrijke veiligheidsboodschappen te communiceren binnen een bedrijf:

  • stroomdiagrammen die instructies, procedures en processen uitleggen
  • illustraties, diagrammen en lijntekeningen om technische details en procedures te verduidelijken
  • afbeeldingen en foto’s om bijvoorbeeld machines en gevaarlijke zones te laten zien
  • kaarten om veiligheidsprocedures, locaties en situatieschetsen uit te leggen

Bovenstaande communicatiemiddelen zijn goed te combineren met tekst om informatie op een eenvoudige manier over te brengen aan alle medewerkers. De meest effectieve manier om cruciale boodschappen te communiceren is makkelijk te begrijpen illustraties met een minimum aan teksten. Een effectieve oplossing voor bedrijven met medewerkers met verschillende nationaliteiten.

Uitdagingen bij het vertalen van veiligheidsmateriaal

Het vertalen van technische documenten is geen eenvoudig karwei. Bepaalde talen hebben niet de (technische) terminologie die overeenkomt met de woorden die gebruikt worden in verschillende beroepscategorieën of industrieën.

Documenten moeten in duidelijke taal worden geschreven en uitleg bevatten over onbekende of moeilijke termen. Op deze manier kan het technische document op een zo’n helder mogelijke manier worden vertaald.

Veel vakjargon is vanzelfsprekend in het Engels. Maar wanneer je deze woorden vertaald naar een andere taal zul je zien dat het vaak kant noch wal slaat. Daarnaast levert het verwarring op wat kan leiden tot verhoogde risico’s van mogelijke ongevallen en ernstig letsel.

Kies Buro Technische Vertalers voor je veiligheidsdocumenten

De veiligheid van je medewerkers en gasten is zeer belangrijk. Laat je vertalingen daarom niet door een onervaren ‘dit-doe-ik-er-wel-even-bij-vertaler’ uitvoeren. Buro Technische Vertalers levert hoogwaardige vertalingen voor het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Ons dienstenpakket strekt zich uit over alle wereldtalen.

Om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen, worden alle vertalingen door een corrector nauwgezet gecontroleerd op grammaticale, stilistische en terminologische onjuistheden.

ISO-gecertificeerd

Onze moedertaalvertalers zijn expert binnen hun vakgebied. Dit betekent dat je ervan uit kunt gaan dat documenten en industriespecifieke termen op heldere wijze worden vertaald.

Verder is Buro Technische Vertalers sinds 2015, als eerste Nederlands vertaalbureau, ISO 17100:2015 gecertificeerd. Een internationale standaard voor vertaalservices die eisen stelt aan processen, hulpmiddelen en andere aspecten die nodig zijn voor het leveren van hoge kwaliteit vertaalservices.

Wil je graag je veiligheidsvoorschiften door ons laten vertalen? Klik hier om vrijblijvend een offerte aan te vragen.


Top