Technische vertalingen vragen om nauwkeurigheid

Onder de noemer technische vertalingen vallen een hoop verschillende documenten. Denk aan teksten voor de automotive industrie, softwarevertalingen, bouwtekeningen, handleidingen voor apparaten en machines, en veiligheidsinstructies. Binnen dit vakgebied worden er veel technische teksten naar de Engelse taal vertaald. Ook worden talen als Frans en Duits veelvuldig gebruikt en natuurlijk vertaalt Buro Technische Vertalers technische documenten in alle mogelijke talen.

Technische vertalingen

Technisch vertalen zonder specifieke kennis van de materie is niet mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld een instructieblad bij een machine in een chemische fabriek laten vertalen, dan komt daar flink wat bij kijken. Het document bevat naast de wijze waarop het apparaat gebruikt moet worden ook informatie over de chemicaliën waarmee men gaat werken. Dit betekent dat een vertaler niet alleen over algemene vertaalkennis moet beschikken, maar ook over vakspecifieke kennis.

Correcte terminologie en leesbaarheid

Technische documentatie wordt door een gevarieerd publiek gelezen. Niet alleen door werknemers in een fabriek, maar ook door de gebruiker van bijvoorbeeld een wasmachine. Om welke doelgroep het ook gaat, het is zaak dat de vertaalde tekst de correcte terminologie bevat én dat de tekst voor iedereen duidelijk is. Nauwkeurigheid en goed vertalen is van groot belang. Of je nou een bouwtekening laat vertalen of een informatiebrochure bij een medicijn. Het kleinste foutje kan grote gevolgen hebben.

Een vertaalbureau in de Verenigde Staten vertaalde een zin op een bijsluiter van een medicijn: ‘take once a day’. De vertaler ging ervan uit dat ‘once’ (het nummer 11) reeds in het Spaans vertaald was. De uiteindelijk vertaling schreef voor dat de pil 11 keer per dag ingenomen moest worden…

Gespecialiseerde vertalers

Omdat onze vertalers native speakers zijn en gewend zijn om specifieke technische terminologie en nomenclaturen te gebruiken, hoeft u niet bang te zijn voor dergelijke fouten. Aangezien de ontwikkelingen op technisch gebied soms razendsnel gaan, betekent dit dat onze vertalers ook altijd op de hoogte blijven van nieuwe terminologie en bijvoorbeeld nieuwe toepassingen.

Iedere technische vertaling wordt tevens gecontroleerd door een tweede corrector om tot de beste kwaliteitsvertaling te komen.

Vrijblijvende offerte voor technische vertalingen

Heeft u veiligheidsinstructies of andere technische teksten die u graag wilt laten vertalen? Neem dan contact met ons voor een vrijblijvende offerte.


Top