Archieven

Tips voor goede technische vertalingen

Een technische tekst vertalen naar een andere taal is een behoorlijke klus. Beheers je de andere taal zelf niet goed genoeg dan is het zeer aan te bevelen een vertaalbureau dit te laten doen. Zelf een vertaling maken is een stuk goedkoper, maar er kleven ook veel nadelen aan.

Verschillende aspecten

Zo dien je rekening te houden met veel verschillende aspecten. Ten eerste natuurlijk de technische aspecten: specialistische kennis over het onderwerp, kennis van techniek en de procedures in andere landen. Daarnaast moet je ook nog eens rekening houden met de commerciële aspecten. Komt de boodschap uit het oorspronkelijke document ook over in de vertaling?

Het is dus van groot belang de juiste vertaling te gebruiken zodat de uiteindelijke boodschap niet vervormd wordt. Een technische vertaling dient geheel foutloos en een accurate weergave te zijn van het origineel. Daarom is het zeer aan te raden om voor dit soort vertalingen een vertaalbureau in te schakelen.

Tips voor goede technische vertalingen

Focus niet alleen op prijs

Als je technische documenten wilt laten vertalen focus dan niet te veel op de prijs van de vertaling. Kleine foutjes kunnen vaak grote gevolgen hebben. Uiteindelijk zou het dan zo maar kunnen zijn dat deze fouten je juist geld kosten in plaats van dat je bespaart op een goedkoop vertaalbureau.

Native speakers

Hoewel het vanzelfsprekend is dat de vertaler over uitgebreide technische kennis beschikt, kennis heeft van commerciële en culturele aspecten van de doeltaal (en land) en naar zijn moedertaal vertaalt (native speaker principe), toch ben u als opdrachtgever onmisbaar in het vertaalproces. U kunt het vertaalproces ondersteunen met vaktermen, vakliteratuur, verwijzingen op Internet enz… Daarnaast is een vertaalbureau geholpen met eerdere vertalingen.

Selectie juiste vertaler

Iedere vertaalopdracht wordt bij Buro Technische Vertalers toegewezen aan de vertaler met de meeste specifieke kennis van het onderwerp. Om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen, worden alle vertalingen na afloop door een tweede taalkundige nauwgezet gecontroleerd op grammaticale, stilistische en terminologische onjuistheden. Met de voorkeur van specifieke vakterminologie zal rekening worden gehouden.

Formaat bronbestanden

Bij wijze van extra service, en onder voorwaarden, kan Buro Technische Vertalers de vertaling in de originele opmaak terug te leveren. Geheel kosteloos! Wij ontvangen dan graag de originele opmaak van het document dit kan een Word document of Adobe Indesign, Illustrator of andere opmaak zijn. Gezien de omvang van sommige bestanden adviseren wij deze via www.wetransfer.nl naar ons te sturen.