MVO – verantwoord vertalen

Buro Technische Vertalers heeft in het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) een beleid opgesteld met aandacht voor milieu, duurzaamheid en verantwoord vertalen.

Ecologische betrokkenheid

Wij tonen onze ecologische betrokkenheid door intern een milieubeleid in te voeren dat bestaat uit zo min mogelijk papier gebruiken. Hoe doen we dit:

  • teksten, e-mails en vertalingen worden niet (onnodig) geprint
  • facturen worden bij voorkeur digitaal verstuurd
  • we vragen tevens onze partners dit ook te doen

Maatschappelijke betrokkenheid

Buro Technische Vertalers is begaan met het welzijn van haar medewerkers en wil de duurzame ontwikkeling van ons vertaalbureau vergroten. Dit doen we onder andere door:

  • zorg te dragen voor een ergonomische werkplek
  • werkuren te hanteren die het privéleven van alle medewerkers respecteren
  • nieuwe collega’s te werven op basis van gewenste professionele competenties en kwalificaties, zonder discriminatie van de kandidaat op grond van handicap, geslacht of culturele achtergrond

Alles is bespreekbaar

Buro Technische Vertalers is een flexibel vertaalbureau en hanteert eerlijke prijzen tegen goede condities onder heldere voorwaarden. Dit geldt niet alleen voor onze opdrachtgevers en vertalers, maar ook voor alle medewerkers op kantoor. Naast ‘fair principe’ zijn we ook flexibel: alles is bespreekbaar.

Persoonlijk contact

Tegenwoordig wordt er volop online zaken gedaan, iets wat wij toejuichen. Juist door deze technologische ontwikkelingen op gebied van communicatie, vinden wij het belangrijk om onze klanten een persoonlijke benadering te bieden. Zo creëren we een optimale samenwerking met klanten en vertalers. Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijk contact een must blijft en dat we op deze manier u de beste service kunnen bieden.

Top