Nieuwe norm voor brandveiligheid kabels

Vanaf 1 december 2015 moet de bekabeling in gebouwen aan een nieuwe brandveiligheidsnorm voldoen. Het gaat om een Europese productnorm (CPR) voor bouwproducten die vertaald is naar een Nederlandse norm.

Nieuwe brandveiligheidsnorm

Onder de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR), valt sinds enige tijd ook elektrische kabels voor vaste installatie in bouwwerken. Hierbij worden kabels geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. De Europese lidstaten bepalen zelf wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast. In Nederland is hiervoor de NEN 8012 ontwikkeld.

Reaction to fire

Binnen de Europese verordening wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘reaction to fire’ (hoe reageert de kabel bij brand) en ‘resistance to fire’ (functiebehoud). De Nederlandse norm, NEN 8012, heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand (‘reaction to fire’). Vanaf 1 december is het ook verplicht dat kabels voorzien moeten zijn van een CE-marking inclusief de classificatie. Voorlopig geldt dat voor ‘reaction to fire’. De eigenschap ‘resistance to fire’ wordt later van kracht.

Technische conferentie

Onder de titel ‘’Een Heldere Kijk op Brandveilige Kabels en de Bouwproductenverordening” organiseert Nexans Nederland op 16 september 2015 in Jaarbeurs Utrecht een technische conferentie, om de markt te informeren over de gevolgen van deze evolutie van de regelgeving. Ook bereidt Nexans richtlijnen en technische trainingen voor om bestekschrijvers, installateurs en groothandels te helpen voldoen aan de nieuwe regelgeving zodra deze in werking treedt.

Op de hoogte

Bij het vertalen van technische documenten is het belangrijk continu op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland. De vertalers van Buro Technische Vertalers blijven altijd op de hoogte van dit soort ontwikkelingen om zo tot goede kwalitatieve vertalingen te komen.


Top