Wat is softwarelokalisatie en waarom is het belangrijk?

De ICT-branche breidt zich meer en meer uit mede dankzij de groei van software en het aantal games en apps voor tablets en smartphones. Deze groei is ook van invloed op de behoefte aan software in de moedertaal van de gebruiker.

Softwarelokalisatie

Het aanpassen van een softwareproduct aan de linguïstische, culturele en technische eisen van de doelmarkt heet softwarelokalisatie. Het gaat hier om het vertalen en aanpassen van software inclusief de software zelf en alle gerelateerde productdocumentatie.

Software vertalen versus traditioneel vertalen

Waar traditioneel vertalen meestal gebeurt nadat het brondocument is afgerond, lopen softwarelokalisatie-projecten vaak parallel aan de ontwikkeling van het bronproduct om ervoor te zorgen dat er meerdere taalversies tegelijkertijd beschikbaar komen. Zo kunnens softwarestrings alvast vertaald worden, zelfs als de software zich nog in een betafase bevindt.

Voorzien in de behoefte van de gebruiker

Het goed vertalen van software kan een positieve impact hebben op de verkoop daarvan. Mobiele apps zijn al lang niet meer weg te denken in het dagelijks leven. Zowel jong en oud maakt gebruik van smartphones en tablets. Niet elke gebruiker spreekt Engels, maar wil juist een game of app in zijn of haar eigen taal gebruiken. Om te voorzien in de behoefte van de klant, zorg je er als softwareontwikkelaar dan ook voor dat je apps in meerdere talen worden vertaald.

Niet elke applicatie is geschikt om in elke gewenste taal te laten vertalen. Het is daarom aan te raden om zelf onderzoek te doen naar welke landen geschikt zijn om je app op de markt te brengen.

Consistentie bij het vertalen

Een belangrijk onderdeel van softwarelokalisatie is consistentie. Je wilt namelijk niet dat de knop ‘Ondersteuning’ heet in de gebruikersinterface, maar dat het in de helpteksten gaat over de knop ‘Hulp’. Dat zorgt voor verwarring. Softwarestrings moeten binnen dezelfde applicatie dus op dezelfde manier worden vertaald.

Buro Technische Vertalers zorgt bij lokalisatie dat alle vertaalde teksten samen met de bronteksten worden opgeslagen in een uniek vertaalgeheugen. Op deze manier horen inconsistenties tot het verleden. Het gebruik van vertaaltools zorgt namelijk voor consistente vertalingen. Datgene wat juist zo belangrijk is bij softwarevertalingen.

Grote hoeveelheden tekst in korte tijd

Naast consistentie speelt ook de planning een belangrijke rol. Het tijdig kunnen lanceren van een applicatie kan alleen maar als ook de verschillende taalversies gereed zijn. Dankzij handige vertaaltools kan Buro Technische Vertalers grote hoeveelheden tekst in een korte tijd vertalen zodat de releasedatum niet in het nauw komt. Tevens wordt de terminologie voor de interface vastgelegd zodat deze ook eenvoudig inzetbaar is bij vervolgopdrachten.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wil je meer weten over softwarelokalisatie? Neem dan contact op met Buro Technische Vertalers of vraag een vrijblijvende offerte aan.


Top