De grote uitdagingen bij technisch vertalen

Technisch vertalen bestaat uit het vertalen van handleidingen, gebruiksinstructies, gebruiksaanwijzigingen en andere documenten die veelal geschreven zijn door technische schrijvers voor producten of diensten. Technische documenten bevatten tekst die gerelateerd zijn aan technologische en wetenschappelijke informatie en technische onderwerpen. In veel van deze documenten zie je specifieke technische terminologie terugkomen.

Diepgaande technische kennis

Toch is technisch vertalen niet simpelweg het nauwkeurig vertalen van deze technische termen. De vertaler moet over uitgebreide kennis van het onderwerp beschikken en zich houden aan de geldende schrijfconventies. Over het algemeen bevat een technisch document zo’n 5 tot 10 procent technische termen; de rest is natuurlijke taal. Dit betekent dat het ook belangrijk is dat een technische vertaler niet alleen technische kennis heeft, maar ook begrijpt hoe je ‘Jip en Janneke’-taal vertaalt.

Het vertaalde document moet in een natuurlijke stijl worden geschreven met de cultuur van het land in de doeltaal in het achterhoofd zodat teksten de correcte betekenis overbrengen en een letterlijke vertaling voorkomen.

Uitdagingen voor de technische vertaler

Nieuwe technologie vliegt je in dit huidige tijdperk van alle kanten om de oren. Wetenschappelijk en technische industriëen zijn hot en ontwikkelen zich in rap tempo. Een vertaler moet dus altijd op de hoogte zijn van al deze nieuwe technische ontwikkelingen.

We hebben het er net al kort over gehad: een technische vertaler moet kennis hebben van het onderwerp. Vertalers moeten de diepere betekenis van een term begrijpen zodat ze goed onderzoek kunnen verrichten om tot de correcte vertaling te komen voor een specifiek document.

Verschil in opmaak en stijl

Daarnaast is het ook een uitdaging voor de technische vertaler om om te gaan met documenten die normaalgesproken in een andere stijl geschreven zijn in andere talen. Voor een effectieve vertaling is het niet altijd mogelijk om de opmaak en stijl van het brondocument aan te houden.

Precisiewerk

Anders dan literair vertalen vereist technisch vertalen nauwkeurigheid en precisie. Wat belangrijk is binnen het technisch vertaalgebied is het behoud van de technische inhoud van het document. Als het om een montagehandleiding gaat, moet de gebruiker van het vertaalde document in staat zijn om alle specifieke instructies zo op te volgen dat hij het product op precies dezelfde wijze kan monteren als degene die de handleiding in de originele taal zou lezen.

Eenvoudige taal

Een andere uitdaging is om instructies zodanig te vertalen dat deze eenvoudig zijn om op te volgen in de doeltaal. Als de originele handleiding bijvoorbeeld aangeeft dat een bed binnen 30 minuten gemonteerd kan worden, dan moet de lezer in de doeltaal de aanwijzigingen makkelijk kunnen opvolgen zonder te veel tijd te spenderen om deze te begrijpen. Een technische vertaler moet dus juiste, maar ook simpele woorden gebruiken in de doeltaal.

Tekstlengte

Een van de grotere problemen waar vertalers tegenaan lopen zijn de lengte van teksten. Hetzelfde idee uitdrukken in een andere taal levert vaak niet hetzelfde aantal karakters of woorden op. Engelse woorden worden zo’n 30% langer wanneer ze vertaald worden in Duits, Italiaans of Frans. Vanzelfsprekend kan dit van invloed zijn op het aantal pagina’s van een handleiding of zelfs op de layout hetgeen weer invloed heeft op de printkosten.

Niet voor iedereen

Diepgaande linguïstische kennis en zeer sterke vaardigheden stelt de vertaler in staat om zijn beroep goed uit te oefenen. Het is niet voor iedereen weggelegd om technisch vertaler te worden. Je moet veel verstand van de vaak ingewikkelde technische onderwerpen hebben. Daarnaast moeten vertalers op de hoogte zijn van de officiële terminologie en de tone of voice welke wordt gebruikt binnen het bedrijf van de klant.

Vertaalprofessional

Binnen de technische vertaalbranche is nauwkeurigheid van cruciaal belang. Daarom is het inschakelen van een ervaren vertaalprofessional ook een must. Een professioneel vertaalbureau kan een geschikte vertaler leveren voor een project met de juiste ervaring en gespecialiseerde kennis en een kwalitatief goede vertaling levert.


Top