Wat zijn over het algemeen de kosten van een vertaling?

Wilt u een globaal idee krijgen van de kosten van uw vertaling? Tel dan eerst het aantal woorden (zie: Kan ik zelf het woordenaantal berekenen?) en vermenigvuldig dit aantal met 0,16. Het bedrag dat u krijgt is de prijs exclusief btw. Denk er wel aan dat het hier gaat om een standaard woordtarief van 16 cent voor de meest gangbare talen, inclusief correctie.

Uiteraard is de uiteindelijk prijs afhankelijk van onder andere:

  • de moeilijkheidsgraad
  • de spoedeisendheid
  • en de omvang van de opdracht.

Posted in: Tarieven

Terug naar overzicht Veelgestelde vragen