Bij het aanleveren van eerdere vertalingen, kunnen we dan korting krijgen?

Het is mogelijk om korting te ontvangen wanneer u eerdere vertalingen aanlevert. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Wij ontvangen zowel de brontekst als de vertaling in een hanteerbare digitale vorm (geen PDFs of gescande documenten).
  • Zowel de bron- als de doelteksten moeten goed gesynchroniseerd zijn. Dit houdt in dat de vertaling geen vrije bewerking mag zijn van de brontekst.
  • Daarnaast zijn de vertalingen door u goedgekeurd: u geeft aan dat u ze waar mogelijk wilt hergebruiken.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan hanteren wij de volgende werkwijze. Deze eerdere vertalingen noemen wij ‘legacy’-vertalingen waarmee we een database gaan vullen. Na het vullen van de database worden de nieuw te vertalen teksten geanalyseerd op basis van deze database. Zinnen die al eerder vertaald zijn, of die erg overeenkomen met zinnen die al eerder vertaald zijn, bieden wij met kortingen aan.

Posted in: Kostenbesparing

Terug naar overzicht Veelgestelde vragen