Archieven

Worden getallen en codes ook in rekening gebracht?

Het in rekening brengen van getallen en codes proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Zo kan een tekst bijvoorbeeld tabellen bevatten, deze slaan we over bij het tellen van het aantal woorden. Maar heeft u getallen, code of cijfers in uw normale tekst staan, dan tellen we deze wel mee voor het woordenaantal.

Na ontvangst van een te vertalen tekst voeren we eerst een analyse uit. Zitten er veel elementen in uw tekst die niet vertaald hoeven te worden, denk hierbij aan getallen, merknamen en adressen, dan worden deze elementen niet berekend of we spreken een correctietarief met u af. Daarna pas zullen wij een offerte versturen.

Wat zijn de kosten als ik de talen en het aantal woorden noem?

Wij kunnen u de kosten geven als u de talen en het aantal woorden doorgeeft. Maar dit zal wel een ruwe indicatie van de prijs zijn. Om een gerichte offerte te kunnen afgeven, hebben wij meer informatie nodig. Zoals de brontaal (de taal waarin de tekst is geschreven), de doeltaal of doeltalen (de taal waarnaar u de tekst wilt laten vertalen) en het aantal woorden.

Voor een gerichtere offerte vult u het offerteformulier zo volledig mogelijk in. Binnen twee uur ontvangt u van ons een reactie.

Vraag een offerte aan

Wat zijn over het algemeen de kosten van een vertaling?

Wilt u een globaal idee krijgen van de kosten van uw vertaling? Tel dan eerst het aantal woorden (zie: Kan ik zelf het woordenaantal berekenen?) en vermenigvuldig dit aantal met 0,16. Het bedrag dat u krijgt is de prijs exclusief btw. Denk er wel aan dat het hier gaat om een standaard woordtarief van 16 cent voor de meest gangbare talen, inclusief correctie.

Uiteraard is de uiteindelijk prijs afhankelijk van onder andere:

  • de moeilijkheidsgraad
  • de spoedeisendheid
  • en de omvang van de opdracht.

Gelden er verschillende prijzen voor verschillende talencombinaties?

Ja, er gelden verschillende prijzen voor verschillende talencombinaties.

Waarom de prijs afhankelijk is van de talencombinatie heeft te maken met het verschil tussen gangbare en niet-gangbare talen. Gangbare talen zijn bijvoorbeeld Frans, Duits en Engels. De talen Zweeds, Kroaats of Maleis zijn minder gangbaar. Hoe unieker de combinatie, hoe minder vertalers die deze combinatie aanbieden, hoe hoger de prijs. Het marktwerking-principe.

Hoe stellen jullie de prijs van een vertaling vast?

We zijn bij Buro Technische Vertalers transparant in onze tarievenstructuur. Dit betekent dat we alleen het aantal te vertalen woorden berekenen minus de herhalingsgraad. Eenvoudig en inzichtelijk voor onze opdrachtgevers.