Redigeren van teksten

Technische vakkennis is onmisbaar bij het opstellen of vertalen van goede technische teksten. Taal- of vertaalfouten in dergelijke teksten kunnen soms vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in de handleiding van een complexe machine. Door uw technische teksten te laten redigeren, zorgt u ervoor dat uw tekst volledig foutloos is. Uw teksten worden dan onder andere gecontroleerd op spel-, stijl- en grammaticafouten door een ervaren technisch redacteur.

Hoe werkt redigeren?

Als een tekstdocument bijna klaar is om gepubliceerd te worden, moet er nog een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd. Oftewel de tekst moet worden geredigeerd. Tijdens het nakijken van technische teksten verbetert de redacteur spel-, stijl- en grammaticafouten, maar ook inconsistenties, opmaakfouten en niet lekker lopende of onduidelijk geformuleerde zinsconstructies.

Technische teksten in alle talen

Een taalfout is snel gemaakt. En het kan de beste tekstschrijver overkomen dat hij of zij twee keer over dezelfde fout heenleest. Om de kwaliteit van een technische tekst of vertaling te waarborgen, laat u deze redigeren. Een buitenstaander, de redacteur, kijkt er met een frisse blik naar en haalt eventuele fouten en oneffenheden uit de tekst. Bij Buro Technische Vertalers zijn ervaren en gespecialiseerde redacteuren werkzaam die uw teksten en vertalingen redigeren in alle talen.

Zelf vertaalde teksten controleren

Onze ervaren redacteurs halen alle fouten uit uw technische teksten en vertalingen. Ook wanneer u zelf uw teksten vertaalt. Wij redigeren onder meer de volgende soorten teksten:

  • handleidingen
  • productspecificaties
  • projectdocumentatie
  • brochures
  • montage-instructies
  • octrooiaanvragen
  • bouwtekeningen
Top