De toekomst van robotjournalistiek

Eerder schreven we al over tekstbots, speciale computerprogramma’s die op basis van data tekst kan produceren. Veel werk van journalisten kan in de toekomst worden overgenomen door software. Maar kan dit soort software de journalist ooit vervangen?

Robotjournalistiek

Sinds de jaren ’90 wordt er al geëxperimenteerd met verschillende tekst gebaseerde algoritmen. Toch is het daadwerkelijke gebruik van computer geschreven nieuwsberichten pas sinds een aantal jaar aan de orde. Deze technologische ontwikkelingen binnen de journalistiek zijn omgedoopt tot robotjournalistiek.

Betrouwbaar en deskundig

Uit een onderzoek van Tilburg University blijkt dat lezers berichten die geschreven worden door computersoftware even betrouwbaar en deskundig vinden als artikelen geschreven door een journalist. Een prima alternatief voor de traditionele journalistiek lijkt het. Kijken we naar de mening van journalisten dan wordt er vaak gezegd dat berichten geschreven door een menselijke hand betrouwbaarder zijn. Dat de mening van de journalist afwijkt van die van de nieuwslezer is natuurlijk niet verwonderlijk. Wie zet nou zijn eigen brood op het spel?

In de toekomst

Volgens de onderzoekers Van der Kaa en Krahmer van Tilburg University is het nog maar de vraag of dergelijke intelligente software handgeschreven nieuws ooit zal vervangen. Hoewel de software ‘correcte’ berichten genereert zit er geen humor in de tekst en staan ze vol met clichés. Dat duurt waarschijnlijk nog jaren voordat deze ‘mankementen’ eruit ontwikkeld zijn. Daarnaast spelen er nog andere factoren mee. De hoge kosten van aanschaf en onderhoud van de software weegt vooralsnog niet op tegen de kosten van een journalist.

Simpel nieuws

Dus of robotjournalistiek in de nabije toekomst de taken van een journalist van vlees en bloed kan overnemen blijft een moeilijk te beantwoorden vraag. Wel blijft er een tendens zichtbaar waarbij eenvoudige berichten door software gegenereerd kan worden terwijl de journalist zich kan storten op inhoudelijk moeilijkere opdrachten.


Top