Betere vertalingen Google Translate met nieuwe methode

Google Translate is een handige gratis online software als je andere talen wilt vertalen in bijvoorbeeld je eigen taal. Handig, maar zeker niet perfect. In sommige gevallen juist zeer slecht. Het is dan ook geen software waarin je je tekst gooit, op de knop klikt en er komt een prima vertaling uit.

Nieuwe methode

Er is nu een nieuwe methode ontwikkeld in Amsterdam die computervertaalsystemen, waaronder Google Translate, een handje kunnen helpen. Deze nieuwe methode kiest de juiste woordvormen in zogenoemde grammaticaal complexe talen, bijvoorbeeld de Duitse taal. Dit gebeurt door de zinsopbouw en naburige woorden in de brontaal te analyseren. Uiteindelijk krijg je dan een betere vertaling.

Losse woorden

Het is alom bekend dat computervertaalsystemen losse woorden vaak prima vertalen, maar als het om hele zinnen gaat dan kun je dit soort systemen beter links laten liggen. Toch zijn wetenschappers continu bezig om het vinden van de juiste vertaling voor dit soort systemen eenvoudiger te maken. In enkele gevallen is dit zeer lastig. Bijvoorbeeld bij talen waarbij de doeltaal grammaticaal ingewikkelder is dan de brontaal.

De Engelse vertalingen worden juist wel steeds beter, omdat Google Translate wereldwijd het meest wordt gebruikt om vanuit een bepaalde taal naar het Engels te vertalen.

Grappen op Google Translate

Google Translate is volop in ontwikkeling, toch werkt de vertaalsoftware bij lange na nog niet optimaal. Dit blijkt wel uit de volgende vertaalgrappen. Typ maar eens de volgende zin in ‘Buurvrouw wat een mooie koolmezen, maar wat doet mijn haan op uw ezel’ en vertaal deze zin naar het Engels. Dan krijgt het toch ineens een hele andere betekenis. Nog een paar aparte vertalingen van het Nederlands in het Engels: ‘Ik hou nu mijn mond’ wordt: ‘I love now my mouth’ of ‘Er is geen room voor de soep’ wordt: ‘There is no room in the soup’.

Kritisch kijken

De beste vertaler blijft vooralsnog de mens. Kijk dan ook altijd kritisch naar de resultaten van Google Translate en neem niet alles klakkeloos over.


Top