Beëdigde tolken en vertalers ontvangen een nieuwe pas

Bureau Wbtv heeft sinds enige tijd een nieuwe huisstijl. Deze nieuwe huisstijl voeren we ook door op de legitimatiebewijzen btv (‘pasjes’). Alle beëdigde tolken en vertalers ontvangen daarom in januari 2014 een nieuw legitimatiebewijs.

Beëdigde tolken en vertalers kunnen met het legitimatiebewijs btv aantonen dat zij zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en voor minstens één talencombinatie of vertaalrichting zijn beëdigd. Afnemers van tolk- en vertaaldiensten kunnen de tolk of vertaler vragen het legitimatiebewijs te tonen en zo controleren of de betreffende tolk of vertaler degene is die voor een bepaalde opdracht is benaderd.

Nieuwe huisstijl

Het legitimatiebewijs in de nieuwe Wbtv-huisstijl sluit aan bij de huisstijl van de Raad voor Rechtsbijstand. Enige tijd geleden is de nieuwe huisstijl al doorgevoerd op andere communicatiemiddelen. Binnenkort krijgt Bureau Wbtv ook een nieuwe website. Alle communicatiemiddelen en uitingen zijn dan in dezelfde stijl en goed herkenbaar voor tolken en vertalers en afnemers van tolk- en vertaaldiensten.

Vertaalpassen

De legitimatiebewijzen btv worden vaak ‘tolkenpassen’ genoemd. Deze naam suggereert dat alleen tolken een legitimatiebewijs btv ontvangen. Beëdigde vertalers ontvangen echter ook zo’n pas (artikel 15 Wbtv). Een aantal beëdigde vertalers werkt op locatie. Als een beëdigde vertaler werkt voor een afnameplichtige instantie is hij verplicht het legitimatiebewijs op verzoek te tonen (artikel 36 Wbtv).

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt mailen naar info@burotechnischevertalers.nl of bellen. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17:00 uur via tel. 010 – 436 4666.


Top