4 technische vertaaltips voor de technische schrijver

Bedrijven die technische documenten willen laten vertalen zijn vaak wat huiverig en maken zich zorgen of het vertaalbureau wel kan omgaan met de zeer technische, specifieke terminologie die gebruikt wordt in dergelijke documenten. Om te zorgen dat het vertalen van technische documentatie succesvol verloopt, is het natuurlijk een must om hiervoor een technisch vertaalbureau in te schakelen.

Technische vertaalbureaus hebben een wereldwijd netwerk van vertalers die experts zijn op verschillende technische gebieden. Met dit grote netwerk aan kennis, ervaring en expertise zorgt het technische vertaalbureau dat de juiste persoon op de juiste opdracht wordt gezet.

Of je momenteel al werkt met een vertaalpartner of je bent hard op zoek naar een geschikt vertaalbureau; deze vier technische vertaaltips voor de technische schrijver maken het gehele vertaalproces wat eenvoudiger:

Tip 1: houdt het kort

Om tot een technische vertaling van hoge kwaliteit te komen, is het het beste om zo duidelijk mogelijk in de brontaal te schrijven. Door het kort te houden en ter zake te blijven, zal uiteindelijk de vertaling ook beknopt en accuraat zijn. Je kunt referentiemateriaal sturen aan het vertaalbureau om extra duidelijkheid te creëren en om de vertalers een duidelijk beeld te geven van de stijl en tone of voice van je bedrijf.

Tip 2: orden je documentatie

Bestanden en documenten die vertaald moeten worden kun je het beste goed ordenen. Door ze tevens correct te labelen versnel je het vertaal- en localisatieproces. Stuur alleen de te vertalen documenten in het originele bronformaat en verkort zo de doorlooptijd.

Tip 3: profiteer van de voordelen van een vertaalgeheugen

Een vertaalgeheugen is een taalkundige database welke de vertaler helpt bij het kunnen leveren van een kwalitatief betere vertaling. Door gebruik te maken van vertaalsoftware kan de vertaler regel per regel vertalen zodat je zeker weet dat elke regel in het document uitdrukkelijk wordt bekeken. Daarnaast kunnen vertalers specifieke technische termen opzoeken die eerder gebruikt zijn in reeds vertaalde technische documentatie wat er voor zorgt dat in al je projecten dezelfde sleutelwoorden juist worden ingezet.

Tip 4: gebruik een woordenlijst

Een woordenlijst voor vertalingen is een extra vertaalservice dat er voor zorgt dat specifieke technologische terminologie van een bepaalde klant consistent is. Het vertaalbureau stelt een woordenlijst op met vertaalde termen die door je eigen taalkundige teams bekeken of gewijzigd kunnen worden voordat de vertaler aan het werk gaat. Zo ben je er zeker van dat de juiste termen op de juiste manier worden vertaald.

Technische vertaalbureaus begrijpen dat met dergelijke gespecialiseerde content het van groot belang is om consistente technologie te gebruiken. Technische vertalingen maken je technische vaktaal toegankelijk voor een breder publiek. Met deze vier vertaaltips kunnen technische schrijvers hun team ervan verzekeren dat alles met technische accuraatheid wordt vertaald.

Meer weten over Buro Technische Vertalers of graag een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem contact met ons op.


Top